zespół Retta. zespół Retta przyczyny

now browsing by tag

 
 
Co to jest zespół Williamsa

Zespół Retta – choroba genetyczna, która powoli odbiera nam dziecko

Chy­ba każdy rodz­ic cieszy się widząc jak jego dziecko opanowu­je nowe umiejęt­noś­ci: uczy się siadać, chodz­ić, mówić, samodziel­nie jeść czy wiązać buci­ki. Co jed­nak począć, gdy zauważymy, że nasza pociecha, zami­ast robić dal­sze postępy, zaczy­na stop­niowo cofać się w roz­wo­ju, tracąc kole­jno wszys­tkie nabyte wcześniej zdol­noś­ci?

,,,