banner kariotyp
badanie kariotypu baner

Eksperci

Prof. nadzw. dr hab. n. med Aleksandra Jezela – Stanek

jezela-stanek Gene­tyk klin­iczny z dłu­go­let­nim stażem pra­cy. Spec­jal­izu­je się m. in. w diag­nos­tyce zespołów wad wrod­zonych oraz diag­nos­tyce niepłod­noś­ci. Jest członkiem pol­s­kich i zagranicznych towarzys­tw naukowych, autorką licznych artykułów z zakre­su gene­ty­ki. Obec­nie obe­j­mu­je stanowisko docen­ta w Insty­tu­cie Pom­nik — Cen­trum Zdrowia Dziec­ka w Warsza­w­ie. Ogrom­na wiedza i doświad­cze­nie, a tym samym rzec­zowość  z jaką pod­chodzi do każdego przy­pad­ku spraw­ia, że Pani Dok­tor cieszy się bard­zo dobrą opinią i sza­cunkiem zarówno w środowisku medy­cznym, jak i wśród odwiedza­ją­cych ją pac­jen­tów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

,,,