Kontakt

Intere­su­je Cię określona choro­ba gene­ty­cz­na lub masz dodatkowe pyta­nia? A może cier­pisz na jakieś schorze­nie i chci­ałbyś opowiedzieć o nim na łamach naszego ser­wisu? Serdecznie zaprasza­my Państ­wa do kon­tak­tu z redakcją Genetyczne.pl 

Redakc­ja por­talu Genetyczne.pl: redakcja@genetyczne.pl

Skry­t­ka pocz­towa 2541, 40–227 Katow­ice

Sto­warzysze­nie Edukacji Medy­cznej „ASKLEPIOS”

www.asklepios.org.pl

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Skip to content