anemia sierpowata

now browsing by tag

 
 
19 czerwca - Światowy Dzień Anemii Sierpowatej

19 czerwca — Światowy Dzień Anemii Sierpowatej

19 czer­w­ca obchodz­imy na całym świecie Dzień Ane­mii Sier­powa­tej. Z tej okazji w wielu kra­jach odby­wa­ją się spec­jalne spotka­nia i wydarzenia poświę­cone tej choro­bie. Na czym pole­ga ta choro­ba gene­ty­cz­na? Co warto o niej wiedzieć? Odpowiadamy na te pyta­nia w niniejszym artykule! Ane­mia sier­powa­ta – gene­ty­cz­na choro­ba warunk­owana przez mutację…