ból brzucha wzdęcia baner
ból brzucha wzdęcia

Badania prenatalne

now browsing by category

 
badania prenatalne

Badania prenatalne — dlaczego warto je robić?

Bada­nia pre­na­talne pozwala­ją ocenić jeszcze przed nar­o­dz­i­na­mi, czy dziecko rozwi­ja się praw­idłowo. Im wcześniej to nastąpi, tym lep­iej dla dziec­ka – bo zdarza się, że lecze­nie moż­na rozpocząć jeszcze w łonie mat­ki. Poza tym, możli­we jest szy­bkie przy­go­towanie przez lekarzy planu postępowa­nia, a rodz­ice mogą oswoić się z myślą o…

,,,