antykoncepcja hormonalna baner
antykoncepcja hormonalna baner mobilny

dystrofia mięśniowa Duchenne’a leczenie

now browsing by tag

 
 
dystrofia mięśniowa duchenne'a

Dystrofia mięśniowa Duchenne’a – czyli postępujący zanik mięśni

Pier­wsze objawy choro­by są dość niewinne. Maluch jest słab­szy od swoich rówieśników, nie bie­ga, nie skacze tak jak inne dzieci, częś­ciej zdarza mu się przewró­cić. Ma też trud­noś­ci z wchodze­niem po schodach i znacznie później opanowu­je naukę samego chodzenia. Z cza­sem pojaw­ia się bard­zo charak­terysty­czny „kaczy” chód oraz prze­rost łydek.…

,,,