badania po poronieniu
badania po poronieniu

bóle brzucha

now browsing by tag

 
 
genetyczne choroby metaboliczne

Genetyczne choroby metaboliczne – jak wpływają na rozwój naszych dzieci

O gene­ty­cznych chorobach meta­bol­icznych mówi się mało – bo są rzad­kie i ciężko je zdi­ag­no­zować bez spec­jal­isty­cznych badań. Łącznie wrod­zone choro­by meta­bol­iczne stanową jed­nak pokaźną grupę chorób. Znacz­na część z nich stwarza poważne zagroże­nie dla dzieci. Mimo to wielu obec­nych i przyszłych rodz­iców nigdy o nich nie słysza­ło. Na szczęś­cie…

Ból brzucha

Bóle brzucha, wzdęcia, biegunki – co to może być?

Silne bóle brzucha, zmęcze­nie i osła­bi­e­nie, wzdę­cia, biegun­ki — to objawy, które nie tylko budzą nasz ogrom­ny niepokój, ale bywa­ją też wyjątkowo uciążli­we. Kiedy z dolegli­woś­ci­a­mi tego typu poradz­imy sobie sami, przy pomo­cy domowych sposobów, a kiedy potrzeb­na będzie inter­wenc­ja spec­jal­isty? Ból brzucha może mieć różne przy­czyny Ból brzucha nie…

,,,