Przeskocz do treŇõci
coloalert

Przyjazne miejsca dla dzieci z autyzmem

Obec¬≠nie miejs¬≠ca przy¬≠jazne dzieciom z autyzmem sta¬≠jńÖ sińô coraz bardziej pop¬≠u¬≠larne. Coraz czńôŇõ¬≠ciej i wińôcej m√≥wi sińô na tem¬≠at charak¬≠terysty¬≠cznych objaw√≥w autyz¬≠mu i dodatkowo o pomo¬≠cy dla rodz¬≠ic√≥w, kt√≥rzy majńÖ autysty¬≠czne dziecko. Warto wiedzieńá, gdzie szczeg√≥l¬≠nie zale¬≠ca sińô spńôdze¬≠nie cza¬≠su z dzieńá¬≠mi, kt√≥re majńÖ postaw¬≠ionńÖ diag¬≠nozńô autyz¬≠mu, tak aby wesprzeńá ich w codzi¬≠en¬≠nym funkcjonowaniu.miejsca przyjazne dzieciom z autyzmem

 1. Miejs­ca przy­jazne dzieciom z autyzmem w Polsce
 2. Sklep ‚ÄĒ autyzm
 3. Kaw¬≠iar¬≠nia ‚ÄĒ autyzm
 4. Miejs­ca przy­jazne dzieciom z autyzmem w Polsce
 5. Autyzm ‚ÄĒ badania

Miejsca przyjazne dzieciom z autyzmem w Polsce

W Polsce orga¬≠nizu¬≠je sińô wiele akcji, kt√≥re sńÖ przeprowadzane z myŇõlńÖ o osobach autysty¬≠cznych. SpoŇõr√≥d wielu moŇľ¬≠na przykŇāad¬≠owo wskazańá na:

 • bezpŇāatne psy¬≠cho¬≠log¬≠iczne porady orga¬≠ni¬≠zowane przez Fun¬≠dacjńô ‚ÄúPromi¬≠tis‚ÄĚ,
 • Niez¬≠grane dzieci ‚ÄĒ Fun¬≠dac¬≠ja ‚ÄěŇĽ√≥Ňā¬≠ty Lataw¬≠iec‚ÄĚ wykon¬≠aŇāa diag¬≠nozńô pod kńÖtem autyz¬≠mu oraz zespoŇāu Asperg¬≠era, co zostaŇāo wsp√≥Ňā¬≠fi¬≠nan¬≠sowane przez UrzńÖd Mias¬≠ta Siedlce,
 • ‚ÄěKt√≥rńôdy do sztu¬≠ki‚ÄĚ ‚ÄĒ warsz¬≠taty dla rodzin z dzieńá¬≠mi orga¬≠ni¬≠zowane cyk¬≠licznie w Muzeum ŇölńÖskim w Katowicach;
 • reha¬≠bil¬≠i¬≠ta¬≠cyjne tur¬≠nusy dla autysty¬≠cznych dzieci oraz ich opiekun√≥w orga¬≠ni¬≠zowane przez OŇõrodek Reha¬≠bil¬≠i¬≠ta¬≠cyjny Polanika,
 • wolon¬≠tari¬≠at na rzecz autyz¬≠mu, w kt√≥rym kaŇľdy chńôt¬≠ny moŇľe zgŇāosińá sińô jako wolon¬≠tar¬≠iusz w Fun¬≠dacji ‚ÄěSYNAPSIS‚ÄĚ, a potem poma¬≠gańá rodzi¬≠nom z autysty¬≠czny¬≠mi osobami.

KwiecieŇĄ jest nazy¬≠wany ‚Äúniebieskim miesińÖcem‚ÄĚ. DokŇāad¬≠nie 2.04. wypa¬≠da Ňöwia¬≠towy DzieŇĄ Ňöwiado¬≠moŇõ¬≠ci Autyz¬≠mu i w tym cza¬≠sie orga¬≠nizu¬≠je sińô wiele wspier¬≠a¬≠jńÖ¬≠cych inic¬≠jatyw dla autysty¬≠cznych dzieci wraz z ich rodz¬≠i¬≠na¬≠mi. Wiele miast w Polsce orga¬≠nizu¬≠je akc¬≠je i kon¬≠fer¬≠enc¬≠je, kt√≥re sńÖ poŇõwińô¬≠cone gŇā√≥wnie osobom zma¬≠ga¬≠jńÖ¬≠cym sińô z ASD. 

Sklep ‚ÄĒ autyzmsklep autyzm

Miejs¬≠ca przy¬≠jazne dzieciom z autyzmem to m.in. sklepy. Kom¬≠fort os√≥b z autyzmem, jest uszanowany przede wszys¬≠tkim przez sieńá znanych sklep√≥w Auchan ‚ÄĒ  wprowad¬≠zono dla nich godziny ciszy. DokŇāad¬≠ny ter¬≠min orga¬≠ni¬≠zowa¬≠nia tej kam¬≠panii jest zawsze umieszczany na infor¬≠ma¬≠cyjnych plakat¬≠ach w sklepie oraz na stron¬≠ie inter¬≠ne¬≠towej. Pod¬≠czas trwa¬≠nia godzin ciszy, klien¬≠t√≥w obsŇāugu¬≠jńÖ przeszkoleni pra¬≠cown¬≠i¬≠cy. Poza tym zosta¬≠je wyŇāńÖc¬≠zona muzy¬≠ka i wszys¬≠tkie komu¬≠nikaty skle¬≠powe oraz ekrany i telewiz¬≠o¬≠ry. Godziny ciszy sńÖ wprowadzane r√≥wnieŇľ w niek¬≠t√≥rych gale¬≠ri¬≠ach hand¬≠lowych. Obow¬≠ińÖzu¬≠jńÖ one w wybrane dni. W tym cza¬≠sie przy¬≠gasza sińô ŇõwiatŇāo, wyŇāńÖcza gŇāoŇõne komu¬≠nikaty i ekrany.

Podob¬≠nńÖ akcjńô prowadzi IKEA. Celem takiej kam¬≠panii jest przede wszys¬≠tkim poprawa kom¬≠for¬≠tu nad¬≠wraŇľli¬≠wych sen¬≠so¬≠rycznie kon¬≠sumen¬≠t√≥w, czyli autystyk√≥w oraz epilep¬≠tyk√≥w. Godziny ciszy sńÖ we wtor¬≠ki w godz¬≠i¬≠nach 15:00 ‚ÄĒ 17:00. Pon¬≠ad¬≠to, wybrane sklepy IKEA spec¬≠jal¬≠nie uruchami¬≠a¬≠jńÖ oznacze¬≠nie dla kas, kt√≥re sńÖ przez¬≠nac¬≠zone dla os√≥b z spek¬≠trum autyzmu.

Kawiarnia ‚ÄĒ autyzmmiejsca przyjazne dzieciom z autyzmem

Kaw¬≠iar¬≠nia ‚ÄĒ autyzm w tego typu miejs¬≠cach jest takŇľe mile widziany. W przeprowadzanie akcji zwińÖzanych z ASD zaan¬≠gaŇľowaŇāy sińô juŇľ liczne kaw¬≠iarnie w Polsce. PrzykŇāad¬≠owo Klubokaw¬≠iar¬≠nia ‚ÄúŇĽycie jest fajne‚ÄĚ jako pier¬≠wsza rozpoczńôŇāa dzi¬≠aŇāal¬≠noŇõńá w Warsza¬≠w¬≠ie jako Inte¬≠gra¬≠cyjny Klub Wspar¬≠cia dla DorosŇāych Os√≥b ze Spek¬≠trum Autyz¬≠mu. Ciekawe jest teŇľ to, iŇľ w tym miejs¬≠cu zatrud¬≠nia sińô r√≥wnieŇľ oso¬≠by z autyzmem.

Kole¬≠jnym miejscem, kt√≥re bierze czyn¬≠ny udzi¬≠aŇā w tej akcji jest kaw¬≠iar¬≠nia Cafe R√≥wnik zna¬≠j¬≠du¬≠jńÖ¬≠ca sińô we WrocŇāaw¬≠iu. To miejsce jest przy¬≠jazne nie tylko niepeŇānosprawnym osobom, ale teŇľ autystykom.

Miejsca przyjazne dzieciom z autyzmem w Polsce

Miejsc przy¬≠jaznych dzieciom z autyzmem w Polsce stale przy¬≠by¬≠wa. SpoŇõr√≥d sze¬≠rok¬≠iej listy moŇľ¬≠na wskazańá m.in. na:

 • bib¬≠liote¬≠ki ‚ÄĒ Fil¬≠ia Inte¬≠gra¬≠cyj¬≠na KsińÖŇľni¬≠cy Beskidzkiej;
 • kaw¬≠iarnie ‚ÄĒ Kaw¬≠iar¬≠nia ‚ÄěKaf¬≠ka‚ÄĚ w Opolu,
 • kina ‚ÄĒ Cin¬≠e¬≠ma City,
 • muzea i insty¬≠tuc¬≠je kul¬≠tur¬≠owe ‚ÄĒ Muzeum w Wilanowie, Teatr w Kielcach,
 • Ňõwi¬≠etlice ‚ÄĒ Ňöwi¬≠etli¬≠ca Sto¬≠warzyszenia Ich Lep¬≠sze Jutro w Tarnowie.

Autyzm ‚ÄĒ badania

Pod¬≠stawńô zdi¬≠ag¬≠no¬≠zowa¬≠nia autyz¬≠mu stanow¬≠ińÖ przede wszys¬≠tkim bada¬≠nia lekarskie na autyzm. Do kaŇľdego pac¬≠jen¬≠ta lekarz pod¬≠chodzi indy¬≠wid¬≠u¬≠al¬≠nie, poniewaŇľ kaŇľdy przy¬≠padek obe¬≠j¬≠mu¬≠je inne wyma¬≠gane bada¬≠nia, w tym: badanie krwi i moczu, badanie: neu¬≠ro¬≠log¬≠iczne, okulisty¬≠czne, laryn¬≠go¬≠log¬≠iczne czy teŇľ der¬≠ma¬≠to¬≠log¬≠iczne. Dodatkowo, testy psy¬≠cho¬≠log¬≠iczne sńÖ takŇľe wyma¬≠gane, poniewaŇľ dzińô¬≠ki nim moŇľ¬≠na zaob¬≠ser¬≠wowańá zachowanie danego dziec¬≠ka w zaleŇľnoŇõ¬≠ci od miejs¬≠ca, w kt√≥rym sińô ono zna¬≠j¬≠du¬≠je ‚ÄĒ ŇľŇāobek, dom itd. Na ich pod¬≠staw¬≠ie moŇľ¬≠na ocenińá, jak dziecko potrafi komu¬≠nikowańá sińô z ludŇļ¬≠mi zna¬≠j¬≠du¬≠jńÖ¬≠cym sińô wok√≥Ňā niego.autyzm sklep

Kole¬≠jny¬≠mi niezwyk¬≠le istot¬≠ny¬≠mi rekomen¬≠dowany¬≠mi bada¬≠ni¬≠a¬≠mi, kt√≥re pomogńÖ postaw¬≠ińá wŇāaŇõ¬≠ci¬≠wńÖ diag¬≠nozńô wzglńô¬≠dem autyz¬≠mu sńÖ przede wszys¬≠tkim bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne, dlat¬≠ego Ňľe nawet w 30% przy¬≠pad¬≠k√≥w pozwala¬≠jńÖ one na poz¬≠nanie konkret¬≠nej przy¬≠czyny wys¬≠tńôpu¬≠jńÖcego zaburzenia. Po zdi¬≠ag¬≠no¬≠zowa¬≠niu jej, spec¬≠jal¬≠ista bńôdzie chci¬≠aŇā jeszcze sprawdz¬≠ińá, czy leŇľy ona w genach.

SpoŇõr√≥d gene¬≠ty¬≠cznych badaŇĄ ukierunk¬≠owanych na autyzm moŇľ¬≠na wskazańá na:

 • caŇāoek¬≠so¬≠mowe badanie WES ‚ÄĒ jest to nie tylko najsz¬≠er¬≠sze, ale takŇľe najnowoczeŇõniejsze badanie gene¬≠ty¬≠czne dla dzieci. Dzińô¬≠ki niemu moŇľ¬≠na wykryńá pojaw¬≠ia¬≠jńÖce sińô zmi¬≠any w genach, kt√≥re mogńÖ stanow¬≠ińá przy¬≠czynńô zaburzenia autysty¬≠cznego. Przed badaniem naleŇľy okreŇõlińá wszys¬≠tkie zauwaŇľone objawy, kt√≥re pojaw¬≠ia¬≠jńÖ sińô u danego dziec¬≠ka. Na ich pod¬≠staw¬≠ie moŇľ¬≠na dobrańá wŇāaŇõ¬≠ci¬≠we geny oraz mutac¬≠je do anal¬≠izy. Badanie WES obe¬≠j¬≠mu¬≠je aŇľ okoŇāo 23 000 gen√≥w ‚ÄĒ to znacznie wińôcej w por√≥w¬≠na¬≠niu do stan¬≠dar¬≠d¬≠owego tes¬≠tu genetycznego.
 • badanie WES PREMIUM stanowi jed¬≠no z najnowszych osińÖg¬≠nińôńá gene¬≠ty¬≠ki, ma ono znacznie rozsz¬≠er¬≠zony zakres. Poza zmi¬≠ana¬≠mi wys¬≠tńôpu¬≠jńÖ¬≠cy¬≠mi w eksonach, sprawdza ono jeszcze inne zmi¬≠any, kt√≥re pojaw¬≠ia¬≠jńÖ sińô takŇľe maŇāo jak dotńÖd poz¬≠nanych intronach. Taka anal¬≠iza odnosi sińô tylko dla zmi¬≠an w intronach, w kt√≥rych dzi¬≠aŇāanie zostaŇāo poz¬≠nane juŇľ przez naukńô, jak r√≥wnieŇľ mogńÖ one w real¬≠ny spos√≥b wpŇāy¬≠wańá na staw¬≠ianńÖ diag¬≠nozńô gene¬≠ty¬≠cznńÖ u pac¬≠jen¬≠ta. Niezwyk¬≠le istotne jest w tym bada¬≠niu to, Ňľe nie anal¬≠izu¬≠je sińô tych infor¬≠ma¬≠cji, w kt√≥rych nie do koŇĄ¬≠ca cokol¬≠wiek wiado¬≠mo, dlat¬≠ego Ňľe mogńÖ one wprowadzańá w bŇāńÖd i wpŇāy¬≠wańá na utratńô cza¬≠su staw¬≠ianej diag¬≠nozie. Dzińô¬≠ki bada¬≠niu WES Pre¬≠mi¬≠um w wielu przy¬≠pad¬≠kach moŇľ¬≠na w szy¬≠bkim cza¬≠sie odkryńá konkret¬≠nńÖ przy¬≠czynńô prob¬≠le¬≠mu zdrowot¬≠nego, a potem na tej pod¬≠staw¬≠ie wprowadz¬≠ińá odpowied¬≠nie lecze¬≠nie. Poza tym, kaŇľ¬≠da zmi¬≠ana, kt√≥ra zostanie wykry¬≠ta w danym genie jest sprawdzana aŇľ pon¬≠ad 100 razy, aby m√≥c otrzy¬≠mańá jak najwińôk¬≠szńÖ pewnoŇõńá wyniku. 
 • badanie WES COMPLEX ‚ÄĒ jest to najnowoczeŇõniejsze badanie gene¬≠ty¬≠czne, kt√≥re jest dostńôp¬≠ne na rynku. Pod¬≠czas jed¬≠nej anal¬≠izy badanie to ŇāńÖczy w sobie zakres najsz¬≠er¬≠szego moŇľli¬≠wego bada¬≠nia WES (w kt√≥rym sprawdzane sńÖ zar√≥wno zmi¬≠any w eksonach, jak i w intronach, zmi¬≠any mtD¬≠NA oraz zmi¬≠any CNV), badanie mikro¬≠macierzy, a takŇľe badanie bio¬≠chemiczne. Badanie bio¬≠chemiczne to badanie pozwala¬≠jńÖce sprawdz¬≠ińá poziom wybranych enzym√≥w i bio¬≠mark¬≠er√≥w odpowiedzial¬≠nych za choro¬≠by meta¬≠bol¬≠iczne i neu¬≠rode¬≠gen¬≠er¬≠a¬≠cyjne. W przy¬≠pad¬≠ku kiedy u pac¬≠jen¬≠ta zostanie wykry¬≠ta niepraw¬≠idŇāowoŇõńá w genach, kt√≥ra jest odpowiedzial¬≠na za takie schorze¬≠nie od razu w bada¬≠niu WES COMPLEX sprawdzany jest odpowied¬≠ni czyn¬≠nik w orga¬≠nizmie. Dzińô¬≠ki temu Pac¬≠jent zysku¬≠je kom¬≠plek¬≠sowńÖ wiedzńô, czy dana choro¬≠ba juŇľ sińô rozwinńôŇāa, a jeŇľeli tak, to jaki jest jej poziom zaawan¬≠sowa¬≠nia. Pozwala to uniknńÖńá postaw¬≠ienia bŇāńôd¬≠nej diag¬≠nozy, min¬≠i¬≠mal¬≠izu¬≠je czas niezbńôd¬≠ny do wprowadzenia leczenia oraz pozwala dobrańá ter¬≠apińô w spos√≥b indy¬≠wid¬≠u¬≠al¬≠nie dopa¬≠sowany do pacjenta.

 

Wińôcej infor¬≠ma¬≠cji

Masz pyta¬≠nia odnoŇõnie badaŇĄ dla dzieci z autyzmem?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

Zobacz teŇľ:

Badanie WES cena

Jakie bada¬≠nia przed szczepi¬≠e¬≠niem warto wykonańá?

Co zro¬≠bińá gdy dziecko cińÖ¬≠gle choruje?

OceŇĄ
mail