antykoncepcja hormonalna baner
antykoncepcja hormonalna baner mobilny

przyczyny poronienia

now browsing by tag

 
 
przyczyny poronienia

Przyczyny poronienia ukryte w genach?

Aktu­al­iza­c­ja: 5 mar­ca 2018 r.  Przy­czyny poronienia mogą być ukryte w genach, dlat­ego po stra­cie ciąży dobrze jest pod­dać się diag­nos­tyce w kierunku wykrycia określonych zmi­an gene­ty­cznych. Warto, aby kobi­eta po poronie­niu otrzy­mała od lekarza skierowanie na badanie trom­bofil­ii wrod­zonej. Wyjaśnią one czy za stratą ciąży rzeczy­wiś­cie sto­ją zmi­any w DNA.…

,,,