badania po poronieniu
badania po poronieniu

ból brzucha a celiakia

now browsing by tag

 
 
ból brzucha

Dokucza Ci ból brzucha? To typowy objaw celiakii, czyli trwałej nietolerancji glutenu

Zas­tanaw­iasz się dlaczego po zjedze­niu chle­ba czy makaronu zaczy­na boleć Cię brzuch? Możli­we, że dzieje się tak przez zawarty w tych pro­duk­tach gluten – białko zbożowe, którego Twój orga­nizm nie toleru­je. Jeśli więc odczuwasz ból brzucha, nie lekce­waż go! Taki objaw może świad­czyć o celi­akii – choro­bie gene­ty­cznej, którą najłatwiej…

Ból brzucha

Bóle brzucha, wzdęcia, biegunki – co to może być?

Silne bóle brzucha, zmęcze­nie i osła­bi­e­nie, wzdę­cia, biegun­ki — to objawy, które nie tylko budzą nasz ogrom­ny niepokój, ale bywa­ją też wyjątkowo uciążli­we. Kiedy z dolegli­woś­ci­a­mi tego typu poradz­imy sobie sami, przy pomo­cy domowych sposobów, a kiedy potrzeb­na będzie inter­wenc­ja spec­jal­isty? Ból brzucha może mieć różne przy­czyny Ból brzucha nie…

,,,