馃憠Badania przesiewowe noworodk贸w - profilaktyka i diagnostyka! Przeskocz do tre艣ci
coloalert

Badania przesiewowe noworodk贸w 鈥 dlaczego warto je rozszerzy膰?

badania przesiewowe noworodk贸w

Bada颅nia prze颅siewowe noworod颅k贸w umo偶li颅wia颅j膮 ziden颅ty颅fikowanie u dziec颅ka gro藕nych chor贸b gene颅ty颅cznych na bard颅zo wczes颅nym etapie, zan颅im jeszcze ujawni膮 si臋 niepoko颅j膮ce objawy i zaburzenia. Dost臋p颅ne na pol颅skim rynku refun颅dowane testy prze颅siewowe noworod颅ka maj膮 jed颅nak swo颅je ograniczenia. Pod颅powiadamy, dlaczego prze颅siewowe bada颅nia noworod颅k贸w warto rozsz颅erzy膰 oraz jakie choro颅by mo偶颅na z ich pomoc膮 wykry膰!

Bada颅nia prze颅siewowe noworod颅k贸w 鈥 najwa偶niejsze informacje:

 1. Bada颅nia prze颅siewowe u noworod颅k贸w 2020 鈥 kto mo偶e sko颅rzys颅ta膰 z programu?
 2. Bada颅nia prze颅siewowe noworod颅k贸w 鈥 jakie choro颅by mog膮 wykry膰?
 3. Prze颅siewowe bada颅nia noworod颅k贸w warto rozszerzy膰!
 4. Bada颅nia prze颅siewowe noworod颅k贸w 鈥 choro颅by meta颅bol颅iczne, bez颅piecze艅st颅wo lek贸w i szczepie艅, niedobo颅ry odporno艣颅ci 鈥 mo偶颅na je zbada膰 za pomoc膮 tes颅tu NOVA!
 5. Kiedy warto wykon颅a膰 testy prze颅siewowe noworod颅ka NOVA?
 6. Bada颅nia prze颅siewowe 鈥 cena zale偶y od zakre颅su bada颅nia i metody wykonania

Badania przesiewowe u noworodk贸w 2020 鈥 kto mo偶e skorzysta膰 z programu?

Bada颅nia prze颅siewowe u noworod颅k贸w 2020 to testy prze颅siewowe noworod颅ka, kt贸re mo偶颅na wykon颅a膰 w ramach real颅i颅zowanego przez Min颅is颅terst颅wo badania przesiewowe u noworodk贸w 2019Zdrowia pro颅gra颅mu prze颅siewowych bada艅 noworod颅k贸w. Refun颅dowane przez pa艅st颅wo bada颅nia prze颅siewowe u noworod颅k贸w poma颅ga颅j膮 wykry膰 u malucha najcz臋st颅sze choro颅by wrod颅zone. Pro颅gram zosta艂 stwor颅zony do cel贸w pro颅fi颅lak颅ty颅cznych i ma s艂u偶y膰 ochronie zdrowia ka偶dego dziec颅ka urod颅zonego w Polsce.

Badania przesiewowe noworodk贸w 鈥 jakie choroby mog膮 wykry膰?

Bezp艂atne bada颅nia prze颅siewowe u noworod颅k贸w 2020 mog膮 pom贸c ziden颅ty颅fikowa膰 u dziec颅ka 29 najcz臋st颅szych chor贸b gene颅ty颅cznych (w tym mi臋dzy inny颅mi: galak颅tozemi臋, feny颅loke颅tonuri臋, chorob臋 syropu klonowego, czy mukowis颅cy颅doz臋). W najbli偶szej przysz艂o艣颅ci planu颅je si臋 posz颅erze颅nie pan颅elu bada艅 prze颅siewowych noworod颅k贸w jeszcze o pi臋膰 chor贸b. Wbrew pozorom jed颅nak to wcale nie jest du偶a licz颅ba. Dla por贸w颅na颅nia, mieszka艅颅cy Stan贸w Zjed颅noc颅zonych mog膮 wykon颅a膰 za dar颅mo bada颅nia prze颅siewowe noworod颅k贸w, kt贸re iden颅ty颅fiku颅j膮 55 chor贸b, a dost臋p颅ne w Polsce p艂atne, niere颅fun颅dowane prze颅siewowe bada颅nia gene颅ty颅cz颅na noworod颅ka mog膮 wykry膰 nawet pon颅ad 80 chor贸b gene颅ty颅cznych pod颅czas jed颅nej analizy.

Przesiewowe badania noworodk贸w warto rozszerzy膰!

badania przesiewowe cenaBezp艂atne testy prze颅siewowe noworod颅k贸w maj膮 niewiel颅ki zakres badanych chor贸b i nie zaw颅ier颅a颅j膮 pan颅elu far颅mako颅gene颅ty颅cznego. Z ich pomoc膮 nie mo偶颅na zbada膰, jak orga颅nizm dziec颅ka reagu颅je na sub颅stanc颅je zawarte w lekach oraz, czy stosowane w przysz艂o艣颅ci szczepi颅enia i znieczu颅le颅nia b臋d膮 dla niego bez颅pieczne. Jak wobec tego mo偶li颅wie najlepiej zad颅ba膰 o zdrowie dziec颅ka? Za spraw膮 nowoczes颅nych i kom颅plek颅sowych pry颅wat颅nych prze颅siewowych bada艅 noworod颅k贸w jak najbardziej jest to mo偶liwe!

Rozsz颅erze颅niem min颅is颅te颅ri颅al颅nego pro颅gra颅mu bada艅 prze颅siewowych u noworod颅k贸w dost臋p颅nym na pol颅skim rynku jest innowa颅cyjne badanie gene颅ty颅czne 鈥 test NOVA. Badanie to nie jest refun颅dowane, posi颅a颅da jed颅nak wiele zalet, kt贸re wyr贸偶颅ni颅a颅j膮 je na tle innych bada艅 prze颅siewowych noworodk贸w.

Prze颅siewowe bada颅nia noworod颅k贸w refun颅dowane przez pa艅st颅wo korzys颅ta颅j膮 z metod bio颅chemicznych i je艣li dadz膮 one niepraw颅id艂owy wynik, musz膮 zosta膰 potwierd颅zone dal颅szy颅mi bada颅ni颅a颅mi, tzw. bada颅ni颅a颅mi rozstrzy颅ga颅j膮颅cy颅mi. Na wyni颅ki test贸w prze颅siewowych noworod颅ka mo偶e颅my czeka膰 nawet 2 miesi膮ce, w zwi膮zku z czym pro颅ces diag颅nos颅ty颅czny znacznie wyd艂u偶a si臋 w cza颅sie (konieczne s膮 wtedy bada颅nia prze颅siewowe noworod颅ka powt贸rne). Test NOVA to badanie DNA charak颅teryzu颅j膮ce si臋 wy偶sz膮 ni偶 w przy颅pad颅ku test贸w bio颅chemicznych czu艂o艣颅ci膮 (na poziomie powy偶ej 99%), a na wyni颅ki oczeku颅je si臋 maksy颅mal颅nie do jed颅nego miesi膮ca.

Wybier颅a颅j膮c test NOVA, rodz颅ice otrzy颅mu颅j膮 wyj膮tkow膮 i kom颅plek颅sow膮 us艂ug臋 鈥 test DNA bada颅j膮颅cy choro颅by meta颅bol颅iczne, choro颅by gene颅ty颅czne, a tak偶e pier颅wotne niedobo颅ry odporno艣颅ci wraz z pan颅elem far颅mako颅gene颅ty颅cznym w pakiecie. Z tego te偶 powodu 艣wiado颅mi rodz颅ice coraz cz臋艣颅ciej decy颅du颅j膮 si臋 na rozsz颅erze颅nie bada颅nia prze颅siewowego noworodk贸w.

Badania przesiewowe noworodk贸w 鈥 choroby metaboliczne, bezpiecze艅stwo lek贸w i szczepie艅, niedobory odporno艣ciowe 鈥 mo偶na je zbada膰 za pomoc膮 testu NOVA!

Badanie prze颅siewowe noworod颅k贸w NOVA bada a偶 12 000 zmi颅an w genach i jest to naj颅dok艂ad颅niejsze badanie gene颅ty颅czne dla dzieci spo艣r贸d wszys颅t颅kich dost臋p颅nych obec颅nie na pol颅skim rynku bada艅.przesiewowe badania noworodk贸w

Za pomoc膮 bada颅nia prze颅siewowego u noworod颅k贸w NOVA mo偶颅na oceni膰:

 • czy dziecko cier颅pi na jed颅no z 14 gene颅ty颅cznie uwarunk颅owanych niedobor贸w odporno艣颅ci i chor贸b immunologicznych,
 • jak wysok颅ie jest ryzyko wys颅t膮pi颅enia u dziec颅ka jed颅nej z 68 najcz臋st颅szych chor贸b metabolicznych,
 • jak wysok颅ie jest ryzyko, 偶e maluch urodz颅i艂 si臋 z rzad颅k膮 wad膮 wrod颅zon膮 (tak膮 jak np. mukowis颅cy颅doza, czy hipert颅er颅mia z艂o艣liwa).

W trak颅cie bada颅nia prze颅siewowego noworod颅k贸w NOVA sprawdzane s膮 wszys颅tkie zmi颅any w genach, kt贸re mog膮 doprowadz颅i膰 do rozwini臋颅cia si臋 choro颅by wrod颅zonej. Test bada wra偶li颅wo艣膰 dziec颅ka na 32 sub颅stanc颅je stosowane w lekach (np. anty颅bio颅tykach), to tak偶e jedyne prze颅siewowe badanie noworod颅k贸w na rynku, kt贸re w stan颅dard颅zie ma potwierdze颅nie wyniku metod膮 Sangera, dzi臋颅ki czemu rodz颅ice mog膮 mie膰 pewno艣膰 co do wiary颅god颅no艣颅ci tego tes颅tu DNA.

Kiedy warto wykona膰 testy przesiewowe noworodka NOVA?

badania przesiewowe noworodk贸wTesty prze颅siewowe noworod颅ka NOVA s膮 zale颅cane dla dzieci w wieku od 0 do 18 lat. W szczeg贸l颅no艣颅ci warto je wykon颅a膰 gdy:

 • refun颅dowane bada颅nia prze颅siewowe noworod颅k贸w da艂y niejed颅noz颅naczny wynik,
 • u dziec颅ka pojaw颅i艂y si臋 niety颅powe objawy, takie jak: p艂ac颅zli颅wo艣膰, nad颅mierne pobudze颅nie, sen颅no艣膰, prob颅le颅my sk贸rne, dolegli颅wo艣颅ci gas颅tryczne, drgaw颅ki, niety颅powe odruchy cia艂a,
 • wcze艣niej w rodzinie lub w poprzed颅nich ci膮偶ach wys颅t膮pi艂y jakie艣 choro颅by gene颅ty颅czne.

Poza wy偶ej wymieniony颅mi przy颅pad颅ka颅mi badanie prze颅siewowe noworod颅k贸w NOVA mo偶e wykon颅a膰 tak naprawd臋 ka偶dy rodz颅ic, kt贸ry chce grun颅town颅ie prze颅bada膰 swo颅j膮 pociech臋.

Badania przesiewowe 鈥 cena zale偶y od zakresu badania i metody wykonania

Ile kosz颅tu颅j膮 nowoczesne bada颅nia prze颅siewowe? Cena tes颅tu NOVA wynosi 3887 z艂o颅tych, a zosta艂y w niej zawarte:

 • bezp艂at颅ny kurier,
 • kosz颅ty rozbu颅dowanej anal颅izy genetycznej,
 • kon颅sul颅tac颅ja wyniku z genetykiem.

Pro颅gram bada艅 prze颅siewowych noworod颅k贸w finan颅sowany przez NFZ jest potrzeb颅ny, jed颅nak posi颅a颅da wiele ogranicze艅. W przy颅pad颅ku tes颅tu NOVA na badania przesiewowe u noworodk贸w 2019pod颅staw颅ie jed颅nej tylko pr贸b颅ki (wymazu z policz颅ka) mo偶e颅my przeanal颅i颅zowa膰 zdrowie malucha pod k膮tem a偶 87 r贸偶nych chor贸b gene颅ty颅cznych, a tak偶e poz颅na膰 tol颅er颅ancj臋 dziec颅ka na leki (np. antybiotyki).

Niepraw颅id艂owy wynik mo偶颅na om贸wi膰 (w cenie bada颅nia) z lekarzem gene颅tykiem, co jest szczeg贸l颅nie wa偶ne, gdy test NOVA wykry颅je chorob臋 wrod颅zon膮. Je艣li bada颅nia prze颅siewowe noworod颅k贸w wska偶膮 obec颅no艣膰 choro颅by wrod颅zonej, to wcale nie jest wyrok dla dziec颅ka. Wzbo颅gaceni o t臋 cen颅n膮 wiedz臋 lekarze mog膮 zaw颅cza颅su wdro偶y膰 odpowied颅ni膮 ter颅api臋 i ura颅towa膰 jego zdrowie, zan颅im w og贸le dojdzie do ujawnienia si臋 objaw贸w schorzenia. Z tego te偶 powodu prze颅siewowe bada颅nia noworod颅k贸w warto rozszerzy膰!

Zobacz te偶:

Bada颅nia na odporno艣膰

Bada颅nia immuno颅log颅iczne u dzieci

Dziecko ci膮颅gle cho颅ru颅je 鈥 co robi膰?

Wi臋cej infor颅ma颅cji

Masz pyta颅nia odno艣nie bada艅 gene颅ty颅cznych dla dzieci?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

Oce艅
mail