Przeskocz do treści
coloalert

Co Mendlowi się nie śniło, czyli o najnowszych osiągnięciach w genetyce — konferencja naukowa

7 kwiet­nia 2018 r. w Cen­trum Biologii Medy­cznej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Poz­na­niu odbędzie się kon­fer­enc­ja naukowa „Co Mend­lowi się nie śniło, czyli o najnowszych osiąg­nię­ci­ach w genetyce”. 

Orga­ni­za­torem kon­fer­encji jest przez Stu­denck­ie Koło Naukowe Gene­ty­ki Medy­cznej przy Kat­e­drze i Zakładzie Gene­ty­ki Medy­cznej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego im. Karo­la Marcinkowskiego w Poz­na­niu. Patronem medi­al­nym kon­fer­encji będzie ser­wis Genetyczne.pl 

mendel

PROGRAM KONFERENCJI: 

9:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

10:00 UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI

10:20 PROF. DR HAB. N. PRZYR. PRZEMKO TYLŻANOWSKI
WYKŁAD OTWARCIA: FISHIN’ FOR THE DISEASE

11:20 DR HAB. BEATA HASIÓW-JAROSZEWSKA, PROF. IOR-PIB
DEFEKTYWNE INTERFERUJĄCE CZĄSTECZKI RNA WIRUSA CZARNEJ
PIERŚCIENIOWEJ PLAMISTOŚCI POMIDORA (TOMATO BLACK RING
VIRUS) – MECHANIZMY ICH POWSTAWANIA I ROLA W PATOGENEZIE

11:40 DR N. BIOL. ARTUR CIEŚLEWICZ
CRISPR — NOWE NARZĘDZIE TERAPII GENOWEJ

12:05 DR N. MED. AGNIESZKA DZIKIEWICZ-KRAWCZYK
WYSOKOPRZEPUSTOWE BADANIA PRZESIEWOWE CRISPR/CAS9 -
ZASTOSOWANIA I WYKONANIE W PRAKTYCE

12:30 PRZERWA

13:00 WYKŁAD SPONSORA — PANELE NGS

13:15 PROF. DR HAB. ANDRZEJ MACKIEWICZ
SZCZEPIONKA NA CZERNIAKA

13:40 DR HAB. MACIEJ WIZNEROWICZ

14:05 MGR ANNA RUGOWSKA
MIOBLASTY A POZIOM ARYTMII W POZAWAŁOWYM SERCU

14:30 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 

Miejsce kon­fer­encji: Cen­trum Biologii Medy­cznej UMP, ul. Rok­iet­nic­ka 8, 60–806 Poznań
Czas trwa­nia kon­fer­encji: 9:00–15:00

 

Więcej infor­ma­cji na Face­booku: https://www.facebook.com/events/1981607055427071/

Patronem medialnym konferencji jest portal Genetyczne.pl. Gorąco zachęcamy do udziału w konferencji!

 

 


Patronat medialny

Orga­ni­za­torom kon­fer­encji naukowych i innych ciekawych inic­jatyw pro­ponu­je­my pro­mocję wydarzenia w formie patronatu medialnego.

W ramach współpra­cy oferujemy:

  • zamieszcze­nie infor­ma­cji o wydarze­niu na stron­ie głównej ser­wisu Genetyczne.pl
  • zamieszcze­nie banera infor­mu­jącego o wydarze­niu w bocznej stre­fie banerowej
  • możli­wość opub­likowa­nia relacji z wydarzenia na stron­ie głównej ser­wisu Genetyczne.pl

 

Oceń
mail