Przeskocz do tre艣ci
coloalert

Co kupi膰 na prezent dziecku autystycznemu?

Kupowanie dzieciom prezen颅t贸w cz臋s颅to jest do艣膰 prob颅lematy颅czne. Jest tak zar贸wno w przy颅pad颅ku, gdy obdarowu颅je颅my zdrowe dziecko, jak i w przy颅pad颅ku obdarowywa颅nia dziec颅ka z objawa颅mi ze spek颅trum autyz颅mu. Ka偶de dziecko najbardziej ucieszy si臋 z zabaw颅ki. Jed颅nak kupu颅j膮c prezent dlaprezent dla dziecka z autyzmem autysty颅ka, musimy mie膰 na uwadze, 偶e powin颅na ona by膰 dos颅tosowana do jego zaburzenia. Powin颅na wi臋c wspo颅ma颅ga膰 rozw贸j dziec颅ka oraz nie dostar颅cza膰 mu zbyt wielu bod藕c贸w. Jak tak膮 wybra膰? Jakiej nie wybier颅a膰? Podpowiadamy!

  1. Jakie funkc颅je powinien spe艂颅ni颅a膰 prezent dla dziec颅ka autystycznego?
  2. Jak膮 zabawk臋 wybra膰 na prezent dla autystyka?
  3. Przyk艂ady dobrych prezen颅t贸w dla dziec颅ka autystycznego
  4. Prezent dla dziec颅ka z zespo艂em Aspergera
  5. Prezent dla dziec颅ka a objawy zaburze艅 ze spek颅trum autyzmu

Jakie funkcje powinien spe艂nia膰 prezent dla dziecka autystycznego?

Je艣li zde颅cy颅du颅je颅my si臋 podarowa膰 dziecku, kt贸re颅mu pod颅czas bada艅 wyszed艂 autyzm zabawk臋, to powin颅na ona sty颅mu颅lowa膰 jego rozw贸j. Powin颅na ona pom贸c dziecku utr颅wala膰 obec颅ne i 膰wiczy膰 nowe umiej臋t颅no艣颅ci. Dla dziec颅ka autysty颅cznego dobre b臋d膮 zabaw颅ki, kt贸re wspo颅ma颅ga颅j膮 funkc颅je moto颅ryczne, kon颅cen颅tracj臋, koor颅dy颅nacj臋 r臋ka-oko oraz symu颅lu颅j膮 codzi颅enne sytu颅acje np. obow颅i膮z颅ki domowe. Dobrym wyborem b臋d膮 tak偶e zabaw颅ki, kt贸re zach臋c膮 autysty颅ka do kon颅tak颅tu z inny颅mi osobami.

Zabawka dla dziec颅ka z autyzmem powin颅na wspier颅a膰 je na wielu p艂aszczyz颅nach- dostar颅cza膰 mu przy颅jem颅no艣颅ci i rozry颅w颅ki, uczy膰 je zabawy oraz sty颅mu颅lowa膰 zmys艂y, ale nie nadmiernie.

Jak膮 zabawk臋 wybra膰 na prezent dla autystyka?

Ka偶de dziecko ma okre艣lone pref颅er颅enc颅je, kt贸re doty颅cz膮 tak偶e zabawek. Przy kup颅nie zabaw颅ki na prezent wa偶ne jest ich uwzgl臋d颅nie颅nie. Warto wi臋cprezent dla dziecka autystycznego przed zaku颅pem prezen颅tu wiedzie膰, czym dziecko lubi si臋 baw颅i膰, jakie lubi tek颅stu颅ry, kolory. Przyk艂ad颅owo, dla dziec颅ka, kt贸re lubi si臋 przy颅tu颅la膰, dobrym wyborem b臋dzie plus颅zowy mi艣.

Od pref颅er颅encji dziec颅ka wa偶niejsze jest jed颅nak jego bez颅piecze艅st颅wo. Trze颅ba wi臋c zwr贸颅ci膰 uwag臋, czy dana zabawka mu je zapewni. Zabaw颅ki, kt贸ry颅mi dziecko mo偶e zro颅bi膰 sobie krzy颅wd臋, powin颅ny zosta膰 na star颅cie odrzucone.

Unika膰 powin颅no si臋 tak偶e zabawek, kt贸re autystykowi mog艂y颅by dostar颅czy膰 zbyt wiele zmys艂贸w. Dzieci z autyzmem bard颅zo 艂at颅wo jest prze颅ci膮偶y膰. Cza颅sem pobudzanie dw贸ch zmys艂贸w naraz to ju偶 dla nich zbyt wiele. Nie powin颅ni艣my wybier颅a膰 zabawek, kt贸re maj膮 wiele tek颅stur, s膮 bard颅zo kolorowe, a do tego si臋 mieni膮. Nad颅mi颅ar jest tutaj zde颅cy颅dowanie niewskazany.

Przyk艂ady dobrych prezent贸w dla dziecka autystycznego

W sklepach zna颅jdziemy wiele r贸偶nych zabawek. Ci臋偶ko wybra膰 tylko jed颅n膮 i to tak膮, kt贸ra b臋dzie odpowied颅nia dla autysty颅ka. Pod颅powiadamy, jakie zabaw颅ki wybiera膰:

  • Zabaw颅ki sty颅mu颅la颅cyjne- s膮 to zabaw颅ki, kt贸re pobudza颅j膮 zmys艂y dziec颅ka, ale nie nad颅miernie. Je艣li decy颅du颅je颅my si臋 na ten typ zabaw颅ki, to wartoco kupic dziecku z autyzmem na prezent wcze艣niej wiedzie膰, jaki typ sty颅mu颅lacji lubi dziecko. Przyk艂a颅dem takiej zabaw颅ki jest klasy颅czny jed颅nokolorowy plus颅zowy mi艣.
  • Zabaw颅ki, kt贸re sty颅mu颅lu颅j膮 rozw贸j mowy, moto颅ry颅ki ma艂ej, spostrze颅ganie oraz koor颅dy颅nacj臋 wzrokowo-ruchow膮.
  • Zabaw颅ki, kt贸re rozwi颅ja颅j膮 pas颅je i zain颅tere颅sowa颅nia dziec颅ka- do tej kat颅e颅gorii zal颅iczy膰 mo偶e si臋 prak颅ty颅cznie ka偶颅da zabawka. Warto wi臋c wiedzie膰, czym maluch si臋 interesuje.

Dobrym wyborem b臋d膮 tak偶e zabaw颅ki sen颅so颅ryczne (wskazane r贸wnie偶 przy zaburzeni颅ach inte颅gracji sen颅so颅rycznej) np. instru颅men颅ty muzy颅czne, gniot颅ki, pi艂ecz颅ki z wypustka颅mi czy r贸偶ne uk艂adan颅ki. Je艣li chce颅my, aby prezent rozwi颅ja艂 umiej臋t颅no艣颅ci spo艂eczne i emocjon颅alne dziec颅ka, to wybierzmy lalk臋, domek dla lalek, plus颅zowego misia, kar颅ty lub gr臋 plan颅szow膮. Z kolei, je艣li decy颅du颅je颅my si臋 na zabawk臋, kt贸ra ma sty颅mu颅lowa膰 rozw贸j j臋zy颅ka i mowy (poniewa偶 dziecko nie m贸wi lub ma prob颅le颅my z mow膮), to najlepiej b臋dzie kupi膰 ksi膮偶eczk臋, zabawkowy tele颅fon, ba艅颅ki myd颅lane lub teatrzyk z mar颅i颅onetka颅mi. Mo偶e颅my tak偶e wybra膰 prezent, kt贸ry wspo颅mo偶e rozw贸j ruchowy np. tram颅polin臋, r贸wnowa偶ni臋, pi艂k臋, row颅erek czy hulajnog臋.

Prezent dla dziecka z zespo艂em Aspergera

Dziecko z zespo艂em Asperg颅era odbiera wszys颅tko du偶o bardziej inten颅sy颅wnie ni偶 zdrowe dziecko. Ma ono r贸wnie偶 prob颅le颅my z komu颅nikacj膮,prezent dla autystycznego dziecka zrozu颅mie颅niem poj臋膰 abstrak颅cyjnych oraz zachowaniem odpowied颅nim do sytu颅acji. Cz臋s颅to jego rozw贸j jest wol颅niejszy ni偶 rozw贸j zdrowego dziec颅ka. Prezent dla dziec颅ka z Asperg颅erem nie powinien wi臋c dostar颅cza膰 zbyt du偶ej ilo艣颅ci bod藕c贸w. Je艣li na prezent wybierze颅my zabawk臋, to powin颅na ona wspo颅ma颅ga膰 jego rozw贸j na wielu p艂aszczyz颅nach. Wyb贸r zabaw颅ki nie r贸偶ni si臋 wi臋c od wybiera颅nia zabaw颅ki na prezent dla dziec颅ka autystycznego.

Prezent dla dziecka a objawy zaburze艅 ze spektrum autyzmu

Niek颅t贸re dzieci maj膮 objawy zaburze艅 ze spek颅trum autyz颅mu, ale nie maj膮 jeszcze postaw颅ionej diag颅nozy. W takiej sytu颅acji dobrym rozwi膮zaniem b臋dzie zakup prezen颅tu, kt贸ry by艂颅by wskazany dla dziec颅ka autystycznego.

Je艣li diag颅no颅zowanie objaw贸w autysty颅cznych trwa, to warto wykon颅a膰 gene颅ty颅czny test na autyzm. Mo偶颅na wykon颅a膰 badanie pan颅elowe, w kt贸rym zostan膮 prezent dla dziecka z aspergeremsprawd颅zone geny pow颅i膮zane z autyzmem. Badanie to jest przeprowadzane za pomoc膮 nowoczes颅nej tech颅nologii NGS (Sek颅wencjonowa颅nia Nowej Generacji).

Zale颅cane jest tak偶e wyko颅nanie bada颅nia kom颅plek颅sowego, w kt贸rym anal颅izie pod颅dane zostan膮 wszys颅tkie geny pac颅jen颅ta. Takim badaniem jest test WES lub jego rozsz颅er颅zona wer颅s颅ja- test WES pre颅mi颅um. S膮 to naj颅dok艂ad颅niejsze i najnowocze艣niejsze bada颅nia gene颅ty颅czne na autyzm. Tak samo, jak pan颅elowy test na autyzm s膮 one wykony颅wane za pomoc膮 tech颅nologii NGS. Mo偶颅na je wykon颅a膰 z pr贸b颅ki pobranej z krwi lub z wymazu z policz颅ka. Na wynik oczeku颅je si臋 oko艂o 6鈥7 tygodni.

Wi臋cej infor颅ma颅cji

Masz pyta颅nia odno艣nie bada艅 dla dzieci z autyzmem?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

Przeczy颅taj te偶:

Bada颅nia na odporno艣膰

Bada颅nia gene颅ty颅czne noworodka

Badanie WES cena

4/5 鈥 (1 g艂os贸w / g艂osy) 
mail