Co to jest badanie genetyczne

Badania genetyczne polegają na analizie materiału genetycznego (DNA) danej osoby. Wśród dostępnych testów istnieje duża różnorodność. Badania genetyczne mogą skupiać się na analizie samych genów, czyli specjalnych miejsc na DNA odpowiedzialnych m.in. za nasz wygląd czy też skłonności genetyczne do chorób, ale także mogą dotyczyć markerów genetycznych - obszarów na DNA położonych blisko określonych genów, lub całych chromosomów – nici DNA, na których ulokowane są określone geny. W testach genetycznych wykorzystywany jest szereg technik laboratoryjnych, w zależności od potrzeby badania, jak: PCR, Hybrydyzacja, RFLP.


Testom genetycznym poddajemy się z kilku powodów:

  • Jeśli należymy do rodziny, w której występowały przypadki dziedzicznych chorób,
  • Kiedy ujawniają się u nas symptomy określonej choroby genetycznej, 
  • Kiedy istnieje możliwość przekazania wady genetycznej potomstwu, 
  • Istnieje potrzeba identyfikacji osób lub ustalenia pokrewieństwa między badanymi osobami,
  • Kiedy jednoznacznie chcemy stwierdzić obecność zakażenia bakteryjnego lub wirusowego.
Typy testów genetycznych:
  • Ustalenie ojcostwa, identyfikacja osób
Na podstawie unikalności DNA można odróżniać ludzi od siebie. Taka informacja często wykorzystywana jest przy dochodzeniach kryminalistycznych, testach ojcostwa, i może stać się niezastąpiona na wypadek różnego rodzaju wypadków, katastrof czy wojen, kiedy konieczna będzie identyfikacja osób zmarłych.

DNA niezależnie od wieku jest niezmienne, dlatego też ojcostwo można ustalić w każdym momencie życia, nawet okresie prenatalnym. Ustalenie ojcostwa w czasie ciąży jest możliwe, ale tylko przy okazji przeprowadzanych inwazyjnych badań prenatalnych.
  •  Identyfikacja określonych chorób genetycznych, nosicieli oraz skłonności genetycznych 
Stosowana głównie przy diagnozowaniu chorób posiadających genetyczne podłoże, np.: choroba Huntingtona, Zespół Downa.  Testy genetyczne wykonywane również pod kątem określenia predyspozycji genetycznych do rozwoju określonych nowotworów. Przykładem jest analiza mutacji w genie BRCA 1 odpowiedzialnych za zwiększone ryzyko wystąpienia raka piersi i jajników u nosicielek mutacji.

Dzięki badaniom genetycznym można określić ryzyko wystąpienie określonych chorób u przyszłych dzieci, w sytuacji, kiedy badani rodzicie okazują się zdrowymi nosicielami danej choroby, przykładowo będącymi nosicielami mukowiscydozy.
  • Diagnostyka Prenatalna
Polega na badaniu płodu, w celu wykluczenia wad genetycznych takich jak np.: Zespół Downa. Podstawowe badania prenatalne polegają na określeniu liczby i kształtu chromosomów.
  • Identyfikacja bakterii i wirusów
Testy genetyczne jednoznacznie określają obecność bakterii i wirusów, na bardzo wczesnych etapach zakażenia, gdzie tradycyjne metody zawodzą.
Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi sposobu przeprowadzenia badania, prosimy o kontakt:

 

Zachęcamy także do kontaktu mailowego : biuro@testdna.pl  oraz do odwiedzenia naszej witryny Internetowej www.testdna.pl

 

Comments