Przeskocz do treści
coloalert

Kucyk, warkoczy, kłos, czyli ciekawe fryzury dla dziewczynek

Więk­szość dziew­czynek marzy o długich włosach. Tutaj jed­nak pojaw­ia się prob­lem dla rodz­iców — jak te długie włosy oga­r­nąć? Pomogą nam w tym różne fryzury, dzię­ki którym włosy będą wyglą­dać pięknie, a dziew­czynce będzie wygod­nie. Sprawdź najlep­sze propozy­c­je fryzur dla dziewczynek!fryzury dla dziewczynek

Spis treś­ci:

  1. Fryzury dla dziew­czynek — kucyk
  2. Fryzury dla dziew­czynek — warkocz
  3. Fryzury dla dziew­czynek — kok
  4. Fryzury dla dziew­czynek — palemka
  5. Fryzury dla dziew­czynek — kłos
  6. Fryzury dla dziew­czynek — jak je ozdobić?

Fryzury dla dziewczynek — kucyk

Nie ma bardziej klasy­cznej fryzury dla dziew­czynek niż kucyk. Jest to urokli­wa i schlud­na fryzu­ra, w której Two­jej córeczce będzie wygod­nie. Spiąć może­my klasy­cznego kucy­ka na czubku głowy lub niżej. Z fryzurą tą może­my także nieco poekspery­men­tować poprzez przepla­tanie włosów.

Fryzury dla dziewczynek — warkocz

Warkocze to klasy­cz­na dams­ka fryzu­ra, którą dziew­czyn­ki noszą od tysię­cy lat. Nigdy nie wyjdzie ona z mody. Dziew­czynce może­my zapleść jeden gru­by warkocz lub dwa cieńsze. Świet­nie sprawdzą się także warkocze dobier­ane. Jest to bard­zo urokli­wa fryzu­ra, która nie zniszczy się nawet przez cały dzień zabawy.

Fryzury dla dziewczynek — kok

Kole­jnym ciekawym sposobem na upię­cie dziew­czę­cych włosów jest kok. Z fryzurą tą może­my ekspery­men­tować. Koka może­my spiąć na czubku głowy lub niżej. Może on być spię­ty cias­no albo nieco luźniej. Na głowie dziew­czyn­ki pięknie wyglą­dać będą także dwa spięte koczki.

Fryzury dla dziewczynek — palemka

Palem­ka to propozy­c­ja fryzury dla najmłod­szych dziew­czynek, które mają jeszcze dość krótkie i cienkie włos­ki. Pole­ga ona na związa­niu kucy­ka mniej więcej na środ­ku głowy. Będzie on ster­czał jak palem­ka, a włosy dziew­czyn­ki nie będą wpadać jej do oczu.

Fryzury dla dziewczynek — kłos

Kłos to alter­naty­wa dla klasy­cznego warkocza. Jest to bard­zo efek­ty­wny splot, który jest bard­zo prosty w wyko­na­niu. Wystar­czy podzielić włosy na pół, a następ­nie przekładać włosy do środ­ka raz z jed­nej, a raz z drugiej strony. Taki splot może­my nieco polu­zować, dzię­ki czemu uzyskamy sty­lowy nieład.

Fryzury dla dziewczynek — jak je ozdobić?

Każdą dziew­częcą fryzurę może­my ozdo­bić za pomocą różnorod­nych akce­soriów. W sklepach zna­jdziemy różne gum­ki, spin­ki i opas­ki. Są one dostęp­ne w różnych kolorach i z roz­maity­mi moty­wa­mi. Takie akce­so­ria dodadzą fryzurze dużo uroku. Ułatwią także nieco czesanie tym dziew­czynkom, które niezbyt przepada­ją za wykony­waniem fryzur.

1/5 — (1 głosów / głosy) 
mail