Przeziębienie u dziecka - jak bezpiecznie sobie z nim poradzić? Przeskocz do treści
coloalert

Bezpieczne metody leczenia przeziębienia u dzieci

Infekc­je czeka­ją na nasze dzieci w każdej szkole, przed­szkolu czy żłobku. Nasze maluchy są na nie szczegól­nie narażone w okre­sie jesi­en­no-zimowym. Rodz­ice powin­ni się więc przy­go­tować na walkę z infekc­ja­mi. Ale jak to zro­bić? Sprawdź bez­pieczne metody leczenia przez­ię­bi­enia u dzieci!bezpieczne metody leczenia przeziębienia u dzieci

Spis treś­ci:

  1. Bez­pieczne metody leczenia przez­ię­bi­enia u dzieci — higiena nosa
  2. Bez­pieczne metody leczenia przez­ię­bi­enia u dzieci — inhalacje
  3. Bez­pieczne metody leczenia przez­ię­bi­enia u dzieci — miód
  4. Bez­pieczne metody leczenia przez­ię­bi­enia u dzieci — syrop z cebuli
  5. Bez­pieczne metody leczenia przez­ię­bi­enia u dzieci — sok z malin

Bezpieczne metody leczenia przeziębienia u dzieci — higiena nosa

Jed­nym z najczęst­szych i najbardziej charak­terysty­cznych objawów przez­ię­bi­enia jest katar. Wydzieli­na może zale­gać w nosie lub z niego cieknąć. Musimy więc pamię­tać o higie­n­ie nosa, ponieważ wydzieli­na ta jest siedliskiem zarazków. Dziecko powin­no więc reg­u­larnie wyd­muchi­wać nos w chus­tecz­ki jed­no­ra­zowe. Po wyd­mucha­niu nosa chus­tecz­ki te należy od razu wyrzucać.

Najmłod­sze dzieci nie są w stanie jeszcze samodziel­nie wyd­muchać nos­ka. W ich przy­pad­ku wskazane jest stosowanie spec­jal­nych gruszek lub iry­ga­torów. Po uży­ciu należy je dezyn­fekować, dzię­ki czemu będą higieniczne.

Bezpieczne metody leczenia przeziębienia u dzieci — inhalacje

W walce z przez­ię­bi­e­niem pomoc­ne mogą być również inhalac­je. Dzię­ki nim udrożn­imy zatkany nos i naw­ilżymy śluzów­ki. Do wyko­na­nia inhalacji użyć może­my soli fizjo­log­icznej, kwa­su hialuronowego oraz ole­jków eterycznych. Sprawdz­ić mogą się także napary z ziół. Do wyko­na­nia takiej inhalacji użyć może­my inhala­to­ra, ale równie dobra będzie trady­cyj­na meto­da z miską z gorącą wodą i ręcznikiem zarzu­conym na głowę.

Bezpieczne metody leczenia przeziębienia u dzieci — miód

Miód jest niesamow­itym pro­duk­tem. Jest on bard­zo skuteczny w łagodze­niu bólu gardła i suchego kas­zlu. Pod­nosi także odporność orga­niz­mu. Dla dziec­ka przy­go­tować może­my napój z mio­du i cytrynu lub mleko z masłem i mio­dem. Oba te napo­je pomogą nam szy­bko zwal­czyć przeziębienie.

Bezpieczne metody leczenia przeziębienia u dzieci — syrop z cebuli

Syrop z cebu­li nie brz­mi zbyt smacznie, ale ma on silne dzi­ałanie anty­bak­teryjne i prze­ci­wwiru­sowe. Jest więc bard­zo skuteczny w lecze­niu przez­ię­bi­enia. Dzię­ki niemu szy­bko upo­ramy się z suchym kas­zlem i zahamu­je­my rozwój infekcji. Równie skutecznie sprawdzi się syrop z czosnku.

Bezpieczne metody leczenia przeziębienia u dzieci — sok z malin

Sok z malin jest źródłem nat­u­ral­nej wit­a­miny C, która może pomóc nam szy­bko upo­rać się z przez­ię­bi­e­niem i złagodz­ić objawy infekcji. Taki sok pole­camy dodawać do herbaty lub roz­cieńczać go z wodą.

Oceń
mail