Kalendarz ciąży - dlaczego jest Ci potrzebny? Co dzięki niemu wiesz? Przeskocz do treści
coloalert

Kalendarz ciąży — dlaczego jest Ci potrzebny?

Kalen­darz ciąży stanowi nieoce­nioną pomoc dla przyszłych rodz­iców. Pokazu­je on — tydzień po tygod­niu — wszys­tkie najważniejsze zmi­any jakie zachodzą zarówno w orga­nizmie mamy, jak i dziec­ka. Nasz kalen­darz przeprowadzi Cię przez wszys­tkie 3 trymestry ciąży. Jakie infor­ma­c­je zyskasz?

kalendarz ciąży

Zmiany Twojego ciała

W trak­cie trzech trymestrów ciąży kobi­eta prze­chodzi przez mul­tum przemi­an, zarówno fizy­cznych, jak i psy­chicznych. Nasz kalen­darz ciąży pomoże Ci się na nie odpowied­nio przy­go­tować. Dowiesz się, w którym tygod­niu mogą dopaść Cię takie dolegli­woś­ci jak nud­noś­ci, wrażli­wość na zapachy czy słynne jedzeniowe zachcianki.

Zmiany Twojego dziecka

Z naszym kalen­darzem ciąży będziesz świado­ma wszys­t­kich zmi­an, jakie zachodzą w roz­wo­ju Two­jego malucha, tydzień po tygod­niu. Dowiesz się, kiedy pow­sta­ją u niego konkretne narządy oraz jakiej jest wielkoś­ci w danym cza­sie. Nie prze­gapisz żad­nych istot­nych momentów!

Zadbaj o konieczne badania

Kalen­darz ciąży przy­pom­ni Ci również o wszys­t­kich bada­ni­ach, jakie powin­naś, oraz jakie możesz wykon­ać, w konkret­nych tygod­ni­ach ciąży. Dzię­ki temu możesz mon­i­torować stan zdrowia swo­jego malucha i upewnić się, że jego rozwój prze­b­ie­ga prawidłowo.

Pierwszy trymestr w kalendarzu ciąży

1 tydzień ciąży, 2 tydzień ciąży, 3 tydzień ciąży, 4 tydzień ciąży, 5 tydzień ciąży, 6 tydzień ciąży, 7 tydzień ciąży, 8 tydzień ciąży, 9 tydzień ciąży, 10 tydzień ciąży, 11 tydzień ciąży, 12 tydzień ciąży, 13 tydzień ciąży, 14 tydzień ciąży

Drugi trymestr w kalendarzu ciąży

15 tydzień ciąży, 16 tydzień ciąży, 17 tydzień ciąży, 18 tydzień ciąży, 19 tydzień ciąży, 20 tydzień ciąży, 21 tydzień ciąży, 22 tydzień ciąży, 23 tydzień ciąży, 24 tydzień ciąży, 25 tydzień ciąży, 26 tydzień ciąży, 27 tydzień ciąży

Trzeci trymestr w kalendarzu ciąży

28 tydzień ciąży, 29 tydzień ciąży, 30 tydzień ciąży, 31 tydzień ciąży, 32 tydzień ciąży, 33 tydzień ciąży, 34 tydzień ciąży, 35 tydzień ciąży, 36 tydzień ciąży, 37 tydzień ciąży, 38 tydzień ciąży, 39 tydzień ciąży, 40 tydzień ciąży

mail