Przeskocz do treści
coloalert

Grupa krwi dziecka — od czego zależy? Kiedy warto ją ustalić?

Każdy z nas powinien znać grupę krwi swo­jego dziec­ka. Może ona być bard­zo istot­na w przy­pad­ku zabiegu oper­a­cyjnego czy ewen­tu­al­nego wypad­ku. Sprawdź, od czego zależy gru­pa krwi dziec­ka i kiedy warto ją ustalić!grupa krwi dziecka

Spis treś­ci:

 1. Gru­pa krwi dziec­ka — od czego zależy?
 2. Gru­pa krwi dziec­ka — kiedy warto ją ustalić?

Grupa krwi dziecka — od czego zależy?

Każdy z nas ma jed­ną z czterech grup krwi: A, B, AB lub 0. Jest ona przez dziecko dziedz­ic­zona po rodz­i­cach i nie zmienia się w ciągu życia. To od ich grup krwi zależy więc, jaką grupę krwi będzie miało dziecko. W więk­szoś­ci przy­pad­ków nie da się jed­nak ustal­ić tego jed­noz­nacznie. Wybór może­my jed­nak zawęz­ić do kilku grup. Według tego:

 •  Jeśli rodz­ice mają grupę krwi 0, to dziecko również będzie miało grupę 0
 •  Jeśli rodz­ice mają grupę krwi A, to dziecko będzie miało grupę A lub 0
 •  Jeśli rodz­ice mają grupę B, to dziecko będzie miało grupę B lub 0
 •  Jeśli rodz­ice mają grupę AB, to dziecko będzie miało grupę AB, A lub B
 •  Jeśli jeden z rodz­iców ma grupę krwi 0, a dru­gi A, to dziecko będzie miało grupę A lub 0
 •  Jeśli jeden z rodz­iców ma grupę krwi 0, a dru­gi B, to dziecko będzie miało grupę B lub 0
 •  Jeśli jeden z rodz­iców ma grupę krwi 0, a dru­gi AB, to dziecko będzie miało grupę A lub B
 •  Jeśli jeden z rodz­iców ma grupę krwi A, a dru­gi B, to dziecko może mieć każdą grupę krwi
 •  Jeśli jeden z rodz­iców ma grupę krwi A, a dru­gi AB, to dziecko będzie miało grupę A, B lub AB
 •  Jeśli jeden z rodz­iców ma grupę krwi B, a dru­gi AB, to dziecko będzie miało grupę A, B lub AB

Grupa krwi dziecka — kiedy warto ją ustalić?

Badanie grupy krwi dziec­ka tak naprawdę wykon­ać może­my w dowol­nym momen­cie życia. Zale­ca się jed­nak, aby badanie to przeprowadz­ić w okol­i­cy drugich urodzin. Wtedy dochodzi do pełnej ekspresji anty­genów. Badanie jest więc wtedy już bard­zo wiary­godne, ponieważ bard­zo łat­wo jest określić dokład­ną grupę krwi dziec­ka. Takie badanie warto wykon­ać, nawet jeśli nie ma do tego wskazań medy­cznych. Nigdy nie wiemy, kiedy infor­ma­c­ja o grupie krwi może się nam przy­dać. Warto więc sprawdz­ić ją odpowied­nio wcześnie.

Częs­to badanie grupy krwi dziec­ka jest wykony­wane tuż po urodze­niu. Nie jest ono jed­nak wtedy w pełni wiary­godne, ponieważ w żyłach dziec­ka zna­j­dować mogą się prze­ci­w­ci­ała mat­ki. W kon­sek­wencji badanie może wykazać nam zupełnie inną grupę krwi, niż dziecko ma w rzeczywistości.

Oceń
mail