spadek odporności u dziecka

Partnerzy serwisu

now browsing by category

 
prekoncepcja

Prekoncepcja.pl — nowy portal o tym, jak dobrze przygotować się do ciąży

Genetyczne.pl ma nowego part­nera – por­tal Prekoncepcja.pl, skierowany do wszys­t­kich osób chcą­cych spełnić marze­nie o zdrowej ciąży. Jego główną ideą jest dostar­czanie rzetel­nych infor­ma­cji i porad na tem­at fizy­cznego i psy­chicznego przy­go­towa­nia do poczę­cia i urodzenia zdrowego dziec­ka. Prekoncepcja.pl – porady ekspertów Treś­ci pub­likowane w ser­wisie Prekoncepcja.pl, to nie tylko…