antykoncepcja hormonalna baner
antykoncepcja hormonalna baner mobilny

zespół Ushera objawy

now browsing by tag

 
 
zespół ushera

Zespół Ushera – choroba genetyczna, która odbiera zmysły

Aktu­al­iza­c­ja: 29 czer­w­ca 2018 r.  Życie pozbaw­ione dźwięków czy kolorów musi być straszne — nie ma co do tego najm­niejszych wąt­pli­woś­ci. Nikt jed­nak nie zda­je sobie sprawy ilu jest na świecie ludzi głu­choniewidomych, a więc takich, którzy nie widzą i nie słyszą jed­nocześnie. Zas­tanaw­iamy się jak oso­by te radzą sobie…

,,,