antykoncepcja hormonalna baner
antykoncepcja hormonalna baner mobilny

zespół Tourett’a

now browsing by tag

 
 
zespoł Tourette'a

Zespół Tourette’a – czyli zespół nerwowych tików

Na widok dzi­wnie pod­skaku­jącego, krzy­czącego i przek­li­na­jącego dziec­ka reagu­je­my zwyk­le bard­zo negaty­wnie. Myślimy sobie wtedy, że jest albo niewychowane, albo po pros­tu stroi sobie żar­ty. Tym­cza­sem to, co tak powszech­nie uchodzi za brak wychowa­nia i aro­gancję, może być w rzeczy­wis­toś­ci prze­jawem poważnej choro­by — zespołu Tourette’a. Zespół Tourette’a — objawy…

,,,