antykoncepcja hormonalna baner
antykoncepcja hormonalna baner mobilny

zespół Silver — Russella objawy

now browsing by tag

 
 
zespół sillvera-russella

Zespół Sillvera – Russella – rzadka choroba o niejasnej przyczynie

Zespół Sil­ver- Rus­sel­la (ang. Sil­ver-Rus­sell syn­drome, skrót SRS) to rzad­ki zespół wad wrod­zonych. Jego nazwa wzięła się od nazwisk dwóch badaczy, którzy jako pier­wsi, nieza­leżnie od siebie opisali tę chorobę, a były to lata 1953 oraz 1954. Wada wys­tępu­je z częs­totli­woś­cią 1:50 000–100 000 żywych noworod­ków, a zapada­ją na nią…

,,,