badania po poronieniu
badania po poronieniu

zespół Klinefeltera

now browsing by tag

 
 
zespół klinefeltera

Mężczyzna o kobiecej sylwetce, czyli zespół Klinefeltera

Zaokrą­glone bio­dra, obec­ność pier­si, skąpe owłosie­nie ciała, to cechy typowe dla przed­staw­icielek „płci pięknej”. Ale, czy zdawałeś sobie sprawę, że mogą one być także objawem poważnej choro­by? Zwłaszcza, gdy wys­tępu­ją u panów. Chorobą, która może nadawać mężczyźnie kobiecej syl­wet­ki jest zespół Kline­fel­tera – zaburze­nie gene­ty­czne wynika­jące z niepraw­idłowej licz­by chro­mo­somów…

,,,