antykoncepcja hormonalna baner
antykoncepcja hormonalna baner mobilny

zakrzepica badanie

now browsing by tag

 
 
zakrzepica badanie

Zakrzepica – jak sprawdzić, czy ma się do niej predyspozycje

Artykuł spon­sorowany, aktu­al­iza­c­ja: 5 mar­ca 2018 r.   Zakrzepi­ca to choro­ba, która może mieć podłoże gene­ty­czne. Ryzyko jej roz­wo­ju jest więk­sze u osób, które posi­ada­ją mutac­je odpowiedzialne za rozwój trom­bofil­ii wrod­zonej – czyli zaburzenia krzep­nię­cia, które pole­ga na zwięk­szonej podat­noś­ci do żyl­nych i tęt­niczych zakrzepów. Wykonu­jąc proste badanie gene­ty­czne na obec­ność…

,,,