badania po poronieniu
badania po poronieniu

zakrzepica a bóle nóg

now browsing by tag

 
 
zakrzepica

Masz opuchnięte i bolące nogi? Uważaj! To może być zakrzepica!

Doskwier­a­ją ci bóle i obrzę­ki nóg? Do tego dochodzi uczu­cie ciężkoś­ci i zacz­er­wieni­a­nia? Swój stan tłu­maczysz oczy­wiś­cie przemęcze­niem oraz siedzącą pracą. Tym­cza­sem przy­czyny takich objawów mogą być naprawdę bard­zo różne. Od zaburzeń układu krąże­nia, niewydol­noś­ci nerek, po reakcję na niek­tóre leki. Powo­dem może być też zakrzepi­ca — choro­ba, której nie wol­no…

,,,