badania po poronieniu
badania po poronieniu

test sanco

now browsing by tag

 
 

SANCO i NOVA – czyli, jak zadbasz o zdrowie dziecka za pomocą dwóch badań DNA

Jesteś rodz­icem? A może dopiero spodziewasz się dziec­ka? Bez wzglę­du na swój „rodzi­ciel­s­ki sta­tus” już ter­az możesz zatroszczyć się o zdrowie malucha. Jak? Wykonu­jąc u niego kom­plek­sowe bada­nia gene­ty­czne – przed nar­o­dz­i­na­mi test SANCO, a po porodzie test NOVA. Dzię­ki tym dwóm badan­iom otrzy­masz pełny obraz stanu zdrowia przyszłego potom­ka,…

,,,