badania po poronieniu
badania po poronieniu

szybki wzrost dziecka przyczyny

now browsing by tag

 
 
szybki wzrost dziecka przyczyny

Twoje dziecko rośnie zbyt szybko? Jaka może być tego przyczyna

Szy­b­ki wzrost dziec­ka może być spowodowany wielo­ma czyn­nika­mi. Najczęś­ciej należą do nich nad­mi­ar hor­monu wzros­tu, otyłość, niedobo­ry hor­monów płciowych lub choro­ba gene­ty­cz­na – m.in. zespół Beck­­witha-Wiede­­man­­na. Takie dziecko nie tylko wyróż­nia się wzrostem na tle rówieśników, ale częs­to również gar­bi i ma zabur­zone pro­por­c­je ciała. Szy­b­ki wzrost dziec­ka – przy­czyny…

,,,