ból brzucha wzdęcia baner
ból brzucha wzdęcia

nietolerancja laktozy

now browsing by tag

 
 
wodorowy test oddechowy a badanie DNA

Wodorowy test oddechowy a badanie genetyczne na nietolerancję laktozy

Wodor­owy test odd­e­chowy (WTO) pozwala sprawdz­ić reakcję orga­niz­mu na cukry, w tym lak­tozę. Przed przys­tąpi­e­niem do takiego tes­tu należy zad­bać o właś­ci­we przy­go­towanie. W prze­ci­wnym razie może­my uzyskać wynik fałszy­wie negaty­wny lub fałszy­wie pozy­ty­wny. Z tego powodu do diag­nos­ty­ki nietol­er­ancji lak­tozy lep­szy jest test DNA, dzię­ki które­mu (w prze­ci­wieńst­wie do…

nietolerancja laktozy

Masz problemy gastryczne po wypiciu mleka? To może być nietolerancja laktozy!

Zauważyłeś, że już po kilku — kilku­nas­tu godz­i­nach od wyp­i­cia nawet niewielkiej iloś­ci mle­ka zaczy­na­ją się u Ciebie wymio­ty, biegun­ka, bóle brzucha lub wzdę­cia? To może być nietol­er­anc­ja lak­tozy – jed­na z najczęś­ciej wys­tępu­ją­cych u ludzi nietol­er­ancji pokar­mowych. Cier­pi na nią ok. 15% dzieci i aż 37,5% dorosłych. Czym jest…

,,,