badania po poronieniu
badania po poronieniu

nadmierna pigmentacja skóry

now browsing by tag

 
 
nadmierna pigmentacja skóry

Nadmierna pigmentacja skóry – może być objawem choroby genetycznej

Nad­mier­na pig­men­tac­ja skóry może świad­czyć o zbyt wysokim poziomie żelaza w orga­nizmie. Taki stan będzie m.in. wynikiem częstych trans­fuzji krwi, przedawkowa­nia wit­a­miny C, dodatkowej suple­men­tacji albo diety zbyt bogatej w ten pier­wiastek. Brą­zowe zabar­wie­nie skóry może być również objawem jed­nej z najczęst­szych chorób gene­ty­cznych człowieka – hemochro­ma­tozy. Czym jest to…

,,,