badania po poronieniu
badania po poronieniu

mutacja genu MTHFR

now browsing by tag

 
 
wady cewy nerwowej

Wady cewy nerwowej – jak możemy chronić przed nimi nasze dziecko

Statysty­ki pokazu­ją, że w Polsce na 1000 żywych noworod­ków aż 2–3 dzieci rodzi się z wada­mi cewy ner­wowej [1], czyli poważny­mi wada­mi układu ner­wowego, taki­mi jak bezmóz­gowie czy przepuk­liny mózgu i rdzenia krę­gowego. Choć nie jesteśmy w stanie całkowicie wye­lim­i­nować tych zaburzeń, to może­my zmniejszyć częs­totli­wość ich wys­tępowa­nia u naszych…

mutacja genu mthfr

Jak warianty pewnego genu zaburzają przyswajanie ważnej witaminy w organizmie

Tą wit­a­m­iną jest kwas foliowy, a wari­antem gene­ty­cznym zaburza­ją­cym jej przyswa­janie wari­ant C677T oraz A1298C genu MTHFR.  Statysty­cznie posi­a­da je nawet co dru­ga Pol­ka. Jak obec­ność tych dwóch wari­antów wpły­wa na nasze zdrowie i dla kogo jest najniebez­pieczniejsza? Wari­anty C677T i A1298C genu MTHFR – najbardziej szkodli­we dla kobi­et w ciąży…

,,,