badania po poronieniu
badania po poronieniu

kwasica izowalerianowa

now browsing by tag

 
 
kwasice u dzieci

Kwasice – czym są, jak można je diagnozować i leczyć

Wymio­ty, przyspies­zony odd­ech, sen­ność, charak­terysty­czny zapach ciała, przy­pom­i­na­ją­cy zapach spoconych stóp – jeśli Two­je dziecko ma takie objawy, może to oznaczać, że cier­pi na kwa­sicę, czyli gene­ty­cznie uwarunk­owane zaburze­nie, które może być przy­czyną poważnych prob­lemów zdrowot­nych. Kwa­si­ca – czym jest? Kwa­si­ca to rzad­ka wada wrod­zona, która powodu­je, że we krwi…

,,,