badania po poronieniu
badania po poronieniu

Konferencja położnych -

now browsing by tag

 
 
konferencja położnych

Konferencja położnych — „Teraz położne! – wyzwania i możliwości dla zawodu’’

5 kwiet­nia 2017 roku w Katow­icach odbyła się kole­j­na kon­fer­enc­ja położnych, tym razem pod hasłem „Ter­az położne! – wyzwa­nia i możli­woś­ci dla zawodu’’. Inic­ja­torem tego niezwykłego wydarzenia była Fun­dac­ja Rodz­ić po Ludzku. Kon­fer­enc­je tego typu cieszą się ogrom­nym zain­tere­sowaniem. Nic dzi­wnego, idea jest wspani­ała, co potwierdz­iła atmos­fera panu­ją­ca zarówno na…

,,,