antykoncepcja hormonalna baner
antykoncepcja hormonalna baner mobilny

fawizm

now browsing by tag

 
 
fawizm

Fawizm, czyli choroba bobowa – czym jest, jak się ją diagnozuje i leczy?

Artykuł spon­sorowany, aktu­al­iza­c­ja: 29 czer­w­ca 2018 r.  Po zjedze­niu już niewielkiej iloś­ci bobu czy innej rośliny strączkowej zaczy­nasz odczuwać zmęcze­nie, boli Cię brzuch i głowa? A może masz gorączkę lub Twój mocz przy­biera ciemne zabar­wie­nie? Przy­czyną tych dolegli­woś­ci może być faw­izm – choro­ba gene­ty­cz­na, na którą zapa­da 1 na 1000…

,,,