choroby serca u dzieci

now browsing by tag

 
 
Czym jest zespół Williamsa

Wady serca u dzieci – one też mogą mieć charakter wrodzony!

Więk­szość rodz­iców jest prz­er­ażonych, gdy rodzi im się dziecko z wadą ser­ca. Przy­czyn chorób układu krąże­nia u noworod­ków może być bard­zo wiele. Niek­tóre mają charak­ter wrod­zony, inne pow­sta­ją z cza­sem. Każdego roku w Polsce na świat przy­chodzi kil­ka tysię­cy dzieci z wada­mi ser­cowo – naczyniowy­mi. Część z nich wyma­ga naty­ch­mi­as­towej…

,,,