badania po poronieniu
badania po poronieniu

>

now browsing by tag

 
 
czat z konsultantem medycznym testdna

Anonimowy czat z konsultantem testDNA – zapraszamy do zadawania pytań!

Już od 6 czer­w­ca wszyscy Czytel­ni­cy Genetyczne.pl mogą sko­rzys­tać z dar­mowych porad na cza­cie prowad­zonym przez kon­sul­tan­tów medy­cznych testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um sp. z o.o. Kon­sul­tan­ci udzielą szy­bkiej i fachowej infor­ma­cji na tem­at badań DNA.  O co możesz pytać? Korzys­ta­jąc z cza­ta dostęp­nego w ser­wisie Genetyczne.pl moż­na uzyskać infor­ma­c­je na tem­at badan…

,,,